Cool-training (GLI)


Let op! Ik geef dit programma alleen voor hoog gemotiveerde deelnemers.
Zo blijft het niveau van de groep hoog en zijn de resultaten bevredigend.

Individuele coaching én groepsbijeenkomsten in één,
voor een duurzame gezonde leefstijl.

CooL is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die sinds 1 januari 2019 vergoed
wordt vanuit het Basispakket, voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico
(zie criteria hieronder). Verwijzing verloopt via de huisarts.

Voor wie?

 • volwassenen

 • met overgewicht: BMI > 25 én risico op
  hart- en vaatziekten of diabetes type 2

 • of met een BMI >30

 • die graag langer en gezonder willen leven
  en (meer) ziekten willen voorkómen

 • die gemotiveerd zijn om te werken aan
  een structurele verbetering van hun leefstijl

Wil jij:

 • je voeding en lijfstijlpatroon duurzaam verbeteren?

 • een duwtje in de rug krijgen om gezonder te gaan leven?

 • gedurende 2 jaar ondersteund worden op jouw doelen?
  Zowel in individuele sessies als in een groep?

 • je energieker gaan voelen en meer zelfvertrouwen krijgen?
  En je daardoor ook beter en vaker kunnen ontspannen?

 • je weerstand verhogen en werken aan een betere gezondheid?
  Waardoor je kans op een langer, gezonder leven énorm toeneemt?

Startdatum

 • Woensdagavond 19 april 2023* (19:30 – 21:00)**

*  Dit is de tweede bijeenkomst.
Instromen is nog mogelijk.

Wat levert CooL je op?

 • Met CooL werk je aan een gezondere leefstijl en (dus) gezondheidswinst. Binnen dit hoofddoel formuleer je je eigen, unieke doel(en). Want ieder mens is uniek en voor iedereen werkt het anders…

 • Je krijgt (nog meer) inzicht in hoe voeding, beweging, slapen, ontspanning, stress en zingeving met elkaar samenhangen. En hoe al deze factoren een rol spelen in je gewicht en je vitaliteit.

 • Je wordt je bewust van je keuzes en je onderliggende emoties, gedachten en gevoelens. Zodat je ook daar meer grip op krijgt.

 • Met mijn ondersteuning ga je doelen bepalen, haalbare acties bedenken en deze ook uitvoeren. Met resultaat!

 • Op deze manier krijg jij steeds meer de eigen regie over je leefstijl. En daarmee, voor een groot deel, ook over je gezondheid.

En concreet:

 • je voelt je fitter, vitaler en overall ‘beter in je vel’.
  Je slaapt beter en ervaart minder stress;

 • je verhoogt je weerstand en bent minder vatbaar
  voor negatieve invloeden van buitenaf, zoals virussen;

 • je vermindert het risico op / de gevolgen van leefstijl-gerelateerde
  aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en Diabetes type 2.

“De kwaliteit van je leefstijl heeft direct invloed op je levenskwaliteit.
De kwaliteit van je leven heeft direct invloed op de lengte ervan…

Praktische informatie

 • Het CooL programma duurt 2 jaar; je commiteert je aan het programma voor de hele periode. In totaal
  zijn er 8 individuele sessies (45-60 min.) en 16 groepsbijeenkomsten (90 min.). Zie onderstaand schema.

 • De groepsbijeenkomsten vinden steeds op hetzelfde dagdeel/ tijdstip plaats, tenzij
  er reden is om daar gezamenlijk van af te wijken. Dit gebeurt in onderling overleg.

 • We werken in kleine groepen. Het minimum aantal deelnemers is 8; het maximum aantal deelnemers is 12.

 • De individuele sessies zijn in ieder geval de intake en de outtake. Overige sessies worden op afspraak gepland.

 • Deelname kan alleen via verwijzing van de huisarts – of (indirect) via de praktijkondersteuner (POH).

 • Indien je voldoet aan bovengenoemde criteria, dan vergoedt je zorgverzekering dit volledig.
  Enkele verzekeraars hanteren wel aanvullende voorwaarden. Momenteel heb ik contracten
  met CZ, VGZ en Menzis. Bij deze verzekeraars kan ik rechtstreeks declareren.

 • Ben je elders verzekerd, neem dan contact op met je verzekeraar. Mogelijk moet ik jou
  dan eerst een factuur sturen, die jij vervolgens kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • De vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering en gaat NIET ten koste van je eigen risico.

 • Alle bijeenkomsten en sessies vinden plaats in mijn praktijk Vitale Waarden, Stationssingel 120d,
  Ravenstein. Wanneer fysieke bijeenkomsten (nog) niet mogelijk zijn, vinden ze online plaats.

 • Eventuele online bijeenkomsten (via Zoom of Teams) bevatten dezelfde activiteiten
  als fysieke bijeenkomsten. De privacy is te allen tijde gewaarborgd.

  Het Basisprogramma

 • Intensieve fase; eerste 8 maanden

 • Bijeenkomsten vinden 1 keer per 4 à 5 weken plaats

 • Duur: 8 maanden

 • Aantal groepsbijeenkomsten: 8

 • Aantal individuele bijeenkomsten: 4

  Mogelijke thema’s:*

 1. Kleine aanpassingen, groot effect

 2. Kom in beweging

 3. Lekker eten geeft structuur

 4. Slapen & ontspanning

 5. Gezond leven is plannen

 6. Hoe maak ik mijn acties tot een succes

 7. Hoe gezond is jouw weekend?

 8. Hoe blijf ik in beweging?

  De onderhoudsfase

 • Maand 9 t/m 24

 • Bijeenkomsten vinden 1 keer per 8 à 9 weken plaats

 • Duur: 16 maanden

 • Aantal groepsbijeenkomsten: 8

 • Aantal individuele bijeenkomsten: 4

  Mogelijke thema’s:*

 1. Wat is je doel?

 2. Beweging, waar zit je kans?

 3. Voeding (etiketten lezen, claims etc.)

 4. Je energiehuishouding

 5. Time management

 6. Succesvolle verandering

 7. Informatie overload!

 8. Op eigen voet verder.

* Deze thema’s zijn voorbeelden; indien gewenst kan hier van afgeweken worden. Het programma kan
   flexibel worden ingevuld – in overleg met de deelnemers, op basis van hun behoeften en doelen.

Heb je nog vragen?

Neem contact met me op

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Startdatum

 • Woensdagavond 19 april* 2023 (19:30 – 21:00)

 

* Dit is de tweede bijeenkomst.
Instromen is nog mogelijk