‘Vitaal en waardevol’ voor bedrijven

Hoe is het met de vitaliteit van uw team gesteld?

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een uniek instrument, dat snel inzicht geeft in de kernoorzaken van problemen binnen uw organisatie. Het is een 5-dimensionale “scan”, gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van een team, afdeling of organisatie als geheel.  

Uniek aan de Quickscan is dat hij wordt uitgevoerd door de betrokkenen zelf, met begeleiding van een objectieve, externe procesbegeleider.  Door deze gezamenlijke kijk op de pijnpunten (waarbij ruimte is voor ieders persoonlijke visie) ontstaat draagvlak onder medewerkers en ruimte voor een gezamenlijke oplossing. Na afloop is er meteen duidelijkheid over hóe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden.

Als gecertificeerd procesbegeleider van deze Quickscan kan ik de pijnpunten binnen uw team of organisatie inzichtelijk maken. Samen met alle betrokkenen zet ik deze vervolgens om naar duurzame oplossingen. Oplossingen die dus van binnenuit komen, en door de medewerkers worden gedragen.


Waarom investeren in vitaliteit?

De vitaliteit van een organisatie start met de vitaliteit van haar medewerkers. Medewerkers die fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel in balans zijn, presteren beter. Ze hebben een lager ziekteverzuim en zijn productiever en innovatiever.

Vitale teams dragen bij aan een vitale organisatie. Een vitale organisatie  heeft gemiddeld 37% minder verzuim en 45% minder verloop. En: vitale, bevlogen medewerkers zijn maar liefst 21% productiever en 22% winstgevender!

 

Voor wie is de quickscan geschikt?

Voor elk team, elke afdeling of organisatie die:

 • succesvoller wil zijn en effectiever wil werken;
 • bestaande problemen wil oplossen;
 • wil investeren in een vitaal, duurzaam en succesvol bedrijf!


Wat levert de Quickscan op?

 • Bewustzijn van de “vitaliteit” van uw organisatie;
 • Inzicht in de kernoorzaken van problemen binnen de organisatie;
 • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit;
 • Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van uw organisatie verbeterd kan worden;
 • Draagvlak onder medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen;
 • Vijf-dimensionale integrale aanpak, kort tijdsbestek (max. 1 dagdeel)


Werkwijze

 • Vertrekpunt is een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie (bijv. hoog ziekteverzuim of teruglopende resultaten);
 • Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van dit probleem;
 • Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt;
 • Tot slot heeft men helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren

 

Investering per sessie

 – voor groepen van 5 – 8 personen / max. 3 uur    €250,-
– voor groepen van 9 – 12 personen / max. 4 uur     €350,-
– voor grotere groepen: op aanvraag

 

Heeft u interesse? Laat dan hier uw gegevens achter, zodat ik met u contact kan opnemen:

Neem contact met me op

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.